c belt bag

c belt bags ผลิตจากหนังแกะแท้ทั้งใบ อะไหล่ทอง แถมสาย2เส้น สายเข็มขัด และสายโซ่ร้อยหนัง คาดอก คาดเอว ครอสบอดี้ ใ

ช้งานได้คล่องตัวหลายรูปแบบ

M ขนาดกว้าง 8.5"สูง4.5" หนา2.5" สายเข็มขัดยาว40" ราคาเพียง 2,290